TANAP Doğalgaz İletim A.Ş’nin desteğiyle yürüttüğümüz; İstihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuvarı Projesi kapsamında, zihinsel engelli çocuklarımız, artırılmış gerçeklik gözlüklüğü kullanarak öğrendikleri paspas yapma, çorba servisi ve montaj becerilerini kurum içi uygulama stajıyla pekiştirdiler. Sonrasında kurum dışına çıkarak bu becerilerini genelleme çalışması yaptılar.