TANAP Doğalgaz İletim A.Ş’nin desteğiyle yürüttüğümüz; İstihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuvarı Projesi kapsamında, zihinsel engelli çocuklarımız, fotoğraf ve video kameraların nasıl kullanılacağını öğrendi. Sonrasında Ziçev kampüsünde öğrendiklerini uyguladılar.